stophuiselijkgeweld.nl

0800 - 2000

Huiselijk geweld. Nu is het genoeg.


In elk gezin of relatie is er wel eens ruzie. Dat is heel normaal. Maar wat als er klappen vallen, er dagen wordt gezwegen of je steeds uitgescholden wordt. Of dat je partner je dwingt om seks te hebben of controleert waar je naartoe gaat en met wie je praat. Dit is niet normaal. Toch komt het heel veel voor.
De slachtoffers zijn vooral vrouwen, maar er zijn ook mannen die het overkomt. Voor kinderen is huiselijk geweld bovendien heel schadelijk. Huiselijk geweld gaat zelden tot nooit vanzelf over.

Het steunpunt maakt zich sterk om huiselijk geweld te stoppen en te voorkomen. Ben je slachtoffer, pleger of omstander, zoek dan hulp bij het steunpunt. Een professionele hulpverlener kan helpen de dingen op een rijtje te zetten en helpen de juiste hulp te vinden om het geweld te laten stoppen.

Ook eergerelateerd geweld is een vorm van huiselijk geweld en kan bij het steunpunt worden gemeld
Op deze site staat informatie over huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboys en jeugdprostitutie en ouderenmishandeling.

 En wat je kunt doen als je slachtoffer of dader bent, of als je vermoedt dat iemand in de omgeving te maken heeft met huiselijk of eergerelateerd geweld.

Help jezelf. Help de ander.